Oferta

NOWOŚCI

Kafel ozdobny "JELEŃ"

Kafel ozdobny "SOWA"

Korek kwadratowy z wywietrznikiem

Kafel ozdobny "ARCHANIOŁ"

Cokół środkowy z wywietrznikiem

Kafel z otworem okrągłym ø120

Kafel z otworem kwadratowym

Rozeta rury ceramicznej

Rozeta rury ceramicznej (piece okrągłe)

Rura ceramiczna

Gzyms narożny łagodny "KORONA"

Płytka środkowa 280

Płytka środkowa 440

Cokół narożny "VINTAGE" rozwarty 135st.

Połka rogowa "VINTAGE" rozwarta 135st.

Listwa zdobiona "MAKI"

Cokół "PROFIL"

Kafel narożny cięty

Kafel środkowy z wywietrznikiem "3"

Kafel środkowy z wywietrznikiem "4"

Kafel ozdobny środkowy z wywietrznikiem

Kafel środ. Or11 z wycięciem pod rurę dymową Ø190

Kafel środ. OrM06 z wycięciem pod rurę dymową Ø190

Kafel środ. Ko03 z wycięciem pod rurę dymową Ø190

Kafel środ. Ko03 z wycięciem pod rurę dymową Ø190

Deflektor do Kafel środkowy wentylacyjny Ko09

Deflektor do Kafel środkowy wentylacyjny Ko10

Deflektor do kafli 440 z wywietrznikiem

Deflektor do kafli 280 z wywietrznikiem

Deflektor do kafli 220 z wywietrznikiem

Półka środkowa "WYSOKA"

Półka narożna zaokrąglona "WYSOKA"

Półka narożna ostra "WYSOKA"

Półka narożna łamana "WYSOKA"

Gzyms narożny wewnętrzny gładki „OWAL"

Gzyms narożny wewnętrzny gładki „OWAL"

Kafel rewizyjny

Kafel rewizyjny z ażurem

Deflektor do Kafel środkowy wentylacyjny Or12

Deflektor do Kafel środkowy wentylacyjny Or15

Element ozdobny narożnik duży "KOLUMNA Vintage"

Element ozdobny narożnik duży "KOLUMNA Ogarek"