Kafel środkowy
symbol: V01
wymiary: 280 x 220 x 50
widoki:
Kafel narożny zaokrąglony
symbol: V02
wymiary: 280 x 110 x 110
widoki:
Kafel narożny ostry
symbol: V03
wymiary: 280 x 110 x 110
widoki:
Kafel narożny ostry "L"
symbol: V04
wymiary: 280 x 220 x 110
widoki:
Kafel połówka
symbol: V05
wymiary: 280 x 110 x 50
widoki:
Kafel środkowy z wywietrznikiem
symbol: V06
wymiary: 280 x 220 x 50
widoki:
Kafel narożny łamany
symbol: V07
wymiary: 280 x 110 x 110
widoki:
Kafel ćwiartka
symbol: V08
wymiary: 280 x 55
widoki:
Kafel narożny zaokrąglony
symbol: V09
wymiary: 280 x 165 x165
widoki:
Kafel narożny ostry
symbol: V10
wymiary: 280 x165 x165
widoki:
Kafel narożny łamany
symbol: V11
wymiary: 280 x165 x165
widoki:
Półka środkowa
symbol: V12
wymiary: 220 x 220 x 165
widoki:
Półka rogowa zaokrąglona
symbol: V13
wymiary: 220 x 220 x 165;110x110x165
widoki:
Półka rogowa ostra
symbol: V14
wymiary: 220 x 220 x 165 ;110 x110 x 165
widoki:
Półka rogowa łamana
symbol: V15
wymiary: 220 x 220 x 165 ; 110 x 110 x 165
widoki:
Połka rogowa "VINTAGE" rozwarta 135st.
symbol: V16
wymiary: 220 x 220 x 165; 110 x 110 x 165
widoki:
Cokół środkowy
symbol: C14
wymiary: 220 x 200 x 90
widoki:
Cokół narożny zaokrąglony
symbol: C15
wymiary: 220 x 220 ; 165 x 165 x 200
widoki:
Cokół narożny ostry
symbol: C16
wymiary: 220 x 220 ; 165 x 165 x 200
widoki:
Cokół narożny łamany
symbol: C17
wymiary: 220 x 220 ; 165 x 165 x 200
widoki:
Cokół narożny z wywietrznikiem
symbol: C18
wymiary: 220 x 200 x 90
widoki:
Cokół narożny "VINTAGE" rozwarty 135st.
symbol: C19
wymiary: ? x ? ; 110 x 110 x 200
widoki:
Listwa dystansowa środkowa
symbol: Ld13
wymiary: 220 x 60
widoki:
Listwa dystansowa zaokrąglona
symbol: Ld14
wymiary: 110x 110 x 60
widoki:
Listwa dystansowa ostra
symbol: Ld15
wymiary: 110 x 110 x 60
widoki:
Listwa dystansowa łamana
symbol: Ld16
wymiary: 110 x 110 x 60
widoki: