kafel-kar

Porady

Wybór kafli

 Kafle - elementy dekoracji


 Ceramika szkliwiona od niepamiętnych czasów jest obecna w domach jako przedmioty użytkowe i ozdobne. Jej związek z naturą i dziedzictwem kultur całego świata, jest oczywisty do tego stopnia, że dziś nikt nie podważa jej walorów. Te wartości ponadczasowe, rownież objawiają się w kaflach piecowych i kominkowych. Na przestrzeni różnych epok, artyści i rzemieślnicy nadawali im  charakter zgodny z panującymi modami, a wzornictwo odzwierciedlało czas i epokę powstania.  Często powierzchnie kaflowe pieców były wykonane do  konkretnego wystroju  pomieszczeń, dworskich, pałacowych i sakralnych. Dzisiaj, wciąż piec jest głównym "meblem" w domu, wciąż jest ozdobą i często dumą właścicieli, prawie zawsze przemyślanym własnym projektem z dobraną kolorystyką. To co wyróżnia piec od innych mebli, to wytwarzanie ciepła i zdrowy klimat w pomieszczeniu przez długi czas. Jak żaden grzejnik lub system grzewczy "działa" poza sezonem, wciąż cieszy nasz wzrok.

 

 

 

 

 


 Kafle są pojedynczym elementem większych złożeń, które w postaci obudów występują jako okładziny kaflowe pieców i kominków. W różnym stopniu ich działanie jest wyznaczone, w piecach kominkowych, pełnią rolę ozdobną powierzchni grzewczej z pomniejszoną funkcją akumulacji.W podstawowej funkcji, czyli piecu kaflowym, ich działanie jest niezastąpione żadnym innym materiałem. Piece kaflowe, pod kątem technicznym, to bryły mas skumulowanej energii cieplnej  w materiałach o zwiekszonej gęstości i odpowiedniej porowatości. Piecem jest urządzenie grzewcze, w którym zachodzi proces spalania paliwa z bezpośrednim odzyskiem energii do jego masy bez udziału innych czynników. Masa szamotowa o zwiększonej gęstości, przekazuje energię do masy kaflowej, poprzez szczelinę powietrzną, która wyrównuje powierzchniowo temperaturę na zewnątrz pieca. Kafle mają za zadanie wypromieniować energię we wszystkich kierunkach. Dla prawidłowego emitowania energii cieplnej zachodzi warunek względnej szczelności obudowy i powolnego, równomiernego nagrzewania jej od wewnątrz. Powtarzający się cykl grzewczy, zależy od wielu czynników: masy użytej na piec, powierzchni ogrzewanej, izolacji pomieszczeń i od samych warunków atmosferycznych. Cykl grzewczy nie powinien być mniejszy niż 8h, a określony powinien być ilością wsadowego paliwa, którego dobrana ilość ładuje energią masę pieca.W praktyce, takie cykle grzewcze dostosowujemy do trybu naszego życia, przychodzenia i wychodzenia do pracy i zajęcia. Temperatura w masie akumulacyjnej nie powinna spadać w czasie trwania cyklu grzewczego więcej niż o wartość 50%. Temperatura powierzchniowa na obudowie kaflowej, nie powinna przekraczać 80 st.C. Dobrze dobrana masa pieca wraz z kaflami, to spalanie porcji paliwa max do 3h i wspomniany min. 8h czas grzewczy. Dużą rolę, odgrywa tutaj pogoda, czyli odbiór ciepła przez pomieszczenie, ale sam system, jego masa, konstrukcja ma ogromny wpływ na efektywność grzewczą. Te wszystkie zagadnienia są jeszcze wpisane w ramy czystego spalania i warunki używania urządzeń w zgodzie z naturą. Obudowy kaflowe, przybierające różne ksztalty, zawsze pełnią tę samą rolę, przyjmują od wewnątrz i emitują na zewnątrz energię cieplną. Warto tutaj podkreślić duże walory hypoalergiczne i prozdrowotne. Energia cieplna uwalniana z powierzchni kaflowej jest promieniowana we wszystkich kierunkach. Kierunek nadaje kształt pieca, jak również kształt kafla. Promieniowanie energii cieplnej jest najzdrowszym sposobem w jaki możemy się ogrzać. Odbieramy ją naturalnie i bez udziału ogrzanego powietrza wokół nas, które w nadmiarze i przegrzane, powoduje komplikacje zdrowotne u dzeci i ludzi wrażliwych. Znaczna część energii z pieca kaflowego jest emitowana w postaci promieniowania cieplnego, można sobie wyobrazić piec jako źrodło światła, tam gdzie dociera to światło, dociera także zdrowe promieniowanie cieplne. W procesie grzewczym, część energii zawsze zamieniana jest na konwekcję, a ogrzane powietrze zaczyna dynamicznie przenosić ciepło w inne rejony naszych pomieszczeń. Dlatego możliwe staje się ogrzanie piecem kaflowym, więcej niż jednego pomieszcenia. Stosując w naszych domach zdrowe, ekologiczne ogrzewanie piecem kaflowym, fundujemy sobie najwyższy i najtańszy komfort grzewczy i estetyczny. Każdy piec grzeje nas w dwojaki sposób, najpierw musimy przygotować opał, potem przynieść i rozpalić, następnie piec przejmuje rolę - zdrowo i ciepło!