Projekt pt. Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej